Kontakt

+ 421 905 724 321

        + 421 908 711 411 (En)

sk en

Dokumenty potrebné pri predaji a pri prenájme nehnuteľnosti:

Pripravili sme pre Vás zoznam dokumentov, ktoré nám pomôžu pri identifikácii nehnuteľnosti. V prípade, že zaraďujeme Vašu nehnuteľnosť potrebujeme vedieť číslo listu vlastníctva. Ostatné dokumenty,  ak máte, pripravte si ich, ak nie, dodáte ich po dohode alebo si ich zabezpečíme.

1. list vlastníctva

2. kópia z katastrálnej mapy

3. súhlas spolumajiteľov nehnuteľnosti

4. zmluva o nadobudnutí vlastníckeho práva (pri predaji bytu)

5. stavebné povolenie, stavebné plány a kolaudačné rozhodnutie (pri predaji domu)

6. geometrický plán (pokiaľ ho máte)

7. znalecký posudok (pokiaľ ho máte)

8. územno-plánovaciu informáciu (pokiaľ ju máte)